×

Tisztelt Látogatónk!

 

1. A www.neopropertyservices.hu- n elérhető weboldalakkal kapcsolatos tudnivalók

A NEO Property Services Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Máriássy u. 7.) által üzemeltetett www.neopropertyservices.hu bármely oldala megnyitásával ráutaló magatartással Ön, mint felhasználó elfogadja az alábbiakban felsorolt felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. A weboldal használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

 

Amennyiben a felhasználási és adatvédelmi feltételeit a NEO Property Services Zrt. a jövőben módosítja, a változtatásokat a weboldal nyitóoldalán megfelelően közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja.

 

2. Felelősség a szolgáltatásért

A NEO Property Services Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában, ennek ellenére sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget a jelen weboldalon keresztül nyújtott információk pontosságáért, helyességéért és teljességéért. A www.neopropertyservices.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját kockázata és felelőssége. Kérdés esetén, vagy a honlapon található információra alapított üzleti döntés meghozatala, vagy jognyilatkozat megtétele előtt kérjük, hogy forduljon a Kapcsolat menüpontban megjelölt személyhez.

 

A NEO Property Services Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra alkalmatlan állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

 

A NEO Property Services Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

 

A NEO Property Services Zrt. nem vállal semmilyen felelősséget azon weblapok tartalmával, az azokon közölt információkkal, adatokkal kapcsolatosan, melyek a NEO Property Services Zrt. weblapjáról elérhetőek, vagy amelyekről a NEO Property Services Zrt. weblapja elérhető.

 

A weboldal felhasználásnak feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén a NEO Property Services Zrt. haladéktalanul megteszi a jogszabálysértés következtében szükséges jogi lépéseket.

 

A NEO Property Services Zrt. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

 

3. Szerzői jog

A weboldal megjelenítésére, működtetésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, adatok, információk, megjelölések a jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek, és azok tekintetében minden vagyoni és személyhez fűződő jog kizárólag a NEO Property Services Zrt-t illeti.

 

A weboldalon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában a NEO Property Services Zrt. szellemi alkotását, illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi, és a NEO Property Services Zrt. külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Ebből következően a honlapon elérhető szellemi alkotások engedély nélküli magán és kereskedelmi célú használata tilos!

11
Ajánlatkérés
Álláslehetőség